ประจำปี CO2

บรรยากาศร่วม2 ความเข้มข้น
Mauna Loa หอดูดาว (MLO) และทั่วโลก

NOAA-ESRL
MLO

SCRIPPS UCSD
MLO (*)

ปี

NOAA-ESRL
ทั่วโลก

411.44 ppm

411.49 ppm 2019 TBD

408.52 ppm

408.59 ppm

2018

407.38 ppm

406.55 ppm

406.59 ppm

2017

405.00 ppm

404.24 ppm

404.28 ppm

2016

402.85 ppm

มกราคม 7, 2020
มกราคม 2, 2020
อัพเดทล่าสุด
มกราคม 7, 2020
txt. + เว็บ
. Csv + เว็บ (*)
ชุดข้อมูลแหล่งที่มา
txt. + เว็บ

ความเข้มข้นเฉลี่ยประจำปี | ppm = ส่วนต่อล้าน

* ค่าประจำปีสำหรับ Scripps คำนวณโดย CO2.Earth เป็น
12- เดือนโดยเฉลี่ยของ Scripps ความเข้มข้นเฉลี่ยรายเดือน

ทิศทางของบรรยากาศร่วม2 ได้รับการอย่างต่อเนื่องมานานหลายทศวรรษ ทุกปีตั้งแต่ 1958 เมื่อ Charles David Keeling เริ่มทำการวัดที่ Mauna Loa หอดูดาวในฮาวายภูมิหลังของโลก CO2 ระดับขึ้นไปแล้วเท่านั้น โดยรวมแล้วมีการเพิ่มขึ้น เร่ง.

แพลตฟอร์ม Mauna Loa หอดูดาวเป็นที่อยู่อาศัยของสองคน CO2 โปรแกรมตรวจสอบ:

  • เมษายน 1974 - ปัจจุบัน กองตรวจสอบทั่วโลก การบริหารมหาสมุทรและบรรยากาศแห่งชาติ (NOAA) ห้องปฏิบัติการวิจัยระบบโลก (ESRL)
  • 1958 - ปัจจุบัน Scripps CO2 โปรแกรม | Scripps สถาบันสมุทรศาสตร์ (SIO) ที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียซานดิเอโก (UCSD)

NOAA ดำเนินการ Mauna Loa สิ่งอำนวยความสะดวก

อ้างค่าเฉลี่ยทั่วโลกปัจจุบัน

สองวิธีการทั่วไปที่มีอยู่สำหรับการอ้างความเข้มข้นเฉลี่ยในปัจจุบันทั่วโลกของ บริษัท2 ในบรรยากาศ หนึ่งใช้ความเข้มข้นเฉลี่ยรายปีที่วัดได้ในที่เดียวคือ Mauna Loa หอดูดาว (MLO) อื่น ๆ ใช้ค่าเฉลี่ย 'อวกาศ' ของข้อมูลพื้นผิวทางทะเลเฉลี่ยทั่วโลกจาก NOAA-ESRL เครือข่ายการสุ่มตัวอย่างอากาศสหกรณ์ MLO ค่าเฉลี่ยถือเป็นการประมาณที่ดีถึงแม้ว่าข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่าโดยทั่วไปจะเกี่ยวกับ 1.4 ppm โดยเฉลี่ยของสปา (การอ้างอิงค่าเฉลี่ยทั่วโลกถูกกล่าวถึงโดย TJ Blasing ที่เชิงอรรถ 7 ของ ปรับปรุง CDIAC ความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกสำหรับที่ผ่านมา.)

CO2 อดีต  CO2 ปัจจุบัน.  CO2 อนาคต.