CO ประจำวัน2

loa ภูเขาไฟหอดูดาว | บรรยากาศ CO2 ความเข้มข้น

ธันวาคม 12, 2018

409.73 ppm

NOAA-ESRL
ธันวาคม 12, 2017

406.51 ppm

NOAA-ESRL

ความเข้มข้นเฉลี่ยรายวัน | ppm = ส่วนต่อล้านส่วน

บันทึกประจำวัน (ตามปี)

CO2 เฉลี่ยสูงสุดที่เคยประจำวัน | Maua Loa หอดูดาว

2018

ระดับ CO2 สูงสุดที่บันทึกไว้ใน 2018:
412.60 ppm ในวันที่พฤษภาคม 14, 2018 (Scripps)
412.45 ppm ในวันที่พฤษภาคม 14, 2018 (NOAA-ESRL)
412.37 ppm เมษายน 23, 2018 (NOAA-ESRL)

2017

412.63 ppm เมษายน 26, 2017 (NOAA-ESRL)
411.27 ppm ในวันที่พฤษภาคม 15, 2017 (NOAA-ESRL)

2016

ppm 409.44 เมษายน 9, 2016 (ดีบุก)
ppm 409.39 เมษายน 8, 2016 (ดีบุก)

2015

ppm 404.84 เมษายน 13, 2015 (ดีบุก)

เมื่อมีค่าเฉลี่ยรายวันสำหรับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศจะโพสต์ที่นี่เป็นปีกว่าปีเปรียบเทียบ วัดจะทำโดยสองอิสระ CO2 โปรแกรมการตรวจสอบ (NOAA และดีบุก) ที่หอดูดาว loa ภูเขาไฟในฮาวายประมาณ 3400 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล

CO2.Earth นำเสนอการเปรียบเทียบปีกว่าปีของการอ่านทุกวันที่ผ่านมาเพื่อวัตถุประสงค์ในการศึกษาของประชาชน ติดตามอ่านเหล่านี้สามารถให้โอกาสในที่ช่วงเวลาการเรียนรู้เกี่ยวกับวงจรตามฤดูกาลและแนวโน้มสำหรับบรรยากาศร่วม2. ดู "บันทึก" แท็บในหน้านี้สำหรับข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับ CO ทุกวัน2 ข้อมูล reposted ที่นี่

สำรวจแท็บด้านล่างเพื่อดูภาพและการเชื่อมโยงที่เกี่ยวข้องกับ CO ล่าสุด2 อ่านจาก Mauna Loa

CO2 ที่ผ่านมา CO2 ปัจจุบัน CO2 อนาคต