บรรยากาศร่วม2

กรกฎาคม

414.38
ส่วนต่อล้าน (ppm)

Mauna Loa หอดูดาว, ฮาวาย (NOAA)

ดาเบื้องต้นTA ปล่อยออกมา สิงหาคม 5, 2020