บรรยากาศร่วม2

ตุลาคม 2019

408.53
ส่วนต่อล้าน (ppm)

Mauna Loa หอดูดาว, ฮาวาย (NOAA)

ดาเบื้องต้นTA ปล่อยออกมา พฤศจิกายน 5, 2019