Mauna Loa CO2

มีนาคม

NOAA-ESRL

SCRIPPS UCSD

มีนาคม

411.97 ppm

411.97 ppm

มีนาคม2018

409.41 ppm

409.25 ppm

มีนาคม 2017

407.22 ppm

407.06 ppm

การปรับปรุงครั้งล่าสุด: เม.ย. 12 2019
เม.ย. 4 2019
รายละเอียดข้อมูล: NOAA | CO2.โลก ดีบุก

Mauna Loa Observatory (MLO) | บรรยากาศร่วม2
ความเข้มข้นเฉลี่ยรายเดือน | ppm = ส่วนต่อล้านส่วน

สองระเบียนอิสระของ บริษัท2 การเปลี่ยนแปลงที่ถูกเก็บรักษาไว้ในแบบคู่ขนานที่ Mauna Loa กราฟแสดง สองระเบียนด้วยกัน สามารถดูได้ที่ด้านล่างของ ดีบุก CO2 โปรแกรมเว็บไซต์.

ใช้แท็บด้านล่างเพื่อดูรายเดือน CO ล่าสุด2 ข้อมูลแผนภูมิและการเชื่อมโยงที่เกี่ยวข้อง

CO2 ที่ผ่านมา CO2 ปัจจุบัน CO2 อนาคต