350 โลกศิลปะ 

 

350.org จัดครั้งแรกของโลกศิลปะการแสดงของดาวเคราะห์ในเดือนพฤศจิกายน 2010 ก่อนการประชุมแคนคูนสภาพภูมิอากาศ

 

เรียกดู 350 eศิลปะh

 

 

 350 Earth: โพสต์วิดีโอเหตุการณ์

แหล่งที่มาของวิดีโอ  350.org ช่อง YouTube [ธันวาคม 2010]

 

 

โลกโครงการนี้ถูกออกแบบมาเพื่อกระจายคำเตือนทั่วโลก มันออกแบบมาเพื่อกระจายข้อความของความหวังเช่นกัน - ถ้าเราเพิ่มขึ้นถึงศักยภาพของเราเป็นมนุษย์เราจะสามารถรับมือกับปัญหาที่อันตรายที่สุดที่เราเคยเผชิญหน้ากับที่เคยและเริ่มต้นที่จะทำงานในแบบของเราต่อการทำความสะอาดทดแทน อนาคต.

~ บิล McKibben, 350.org ก่อตั้ง

 

 

การเชื่อมโยง

 

art.350.org/earth  จัดแสดงงานศิลปะที่มองเห็นได้จากอวกาศ

Huffington Post-2010  เฮ็นน์ | ศิลปะสามารถบันทึกสภาพภูมิอากาศ? 350 EARTH

Flickr 350.org  350 EARTH: ภาพถ่าย 35