การตอบสนองของมนุษย์กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั่วโลกที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมจำนวนมากและหลายชนิดของผู้เข้าร่วม และมีส่วนเชื่อมต่อระหว่างมากมายที่จะตอบสนอง CO2.Earth ชิ้นส่วนเข้าด้วยกันเป็นขั้นตอนที่แปด โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะให้บุคคลที่จุดเริ่มต้นสำหรับการทำความเข้าใจระดับโลกของการตอบสนองของมนุษย์

การนำเสนอชิ้นแปดขั้นตอนที่แสดงให้เห็นเป็นลำดับขั้นตอนโดยขั้นตอน ลำดับบางคนมีอยู่ แต่ในความเป็นจริงไม่ง่ายที่ มีจำนวนมากของการวนลูปกลับมาและกระโดดไปข้างหน้าคือ คุณอาจพบว่าบางแง่มุมของการตอบสนองของมนุษย์ที่ขาดหายไป มันเป็นเพียงคำอธิบายที่ง่ายที่ทำให้ง่ายต่อการเข้าใจถึงประเภทขององค์ประกอบที่ทำขึ้นการตอบสนองของมนุษย์ ขั้นตอนที่อยู่ด้านล่าง

ขั้นตอนที่ 1 การระบุปัญหา

ขั้นตอนที่ 2 ระบุวัตถุประสงค์ที่ดีที่สุด

ขั้นตอนที่ 3 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการรักษาเสถียรภาพ

ขั้นตอนที่ 4 ความผูกพันของโลก

ขั้นตอนที่ 5 เป้าหมายโลก

ขั้นตอนที่ 6 กระแสการเปลี่ยนแปลง

ขั้นตอนที่ 7 ดูการสั่นไหว

ขั้นตอนที่ 8 สะท้อนให้เห็นถึงรับสมัคร, ปรับปรับปรุง