สภาพแวดล้อมใดที่ต้องมีเพื่อให้ระบบภูมิอากาศของโลกมีเสถียรภาพ  CO2.earth นำเสนอแนวคิดพื้นฐานบางประการสำหรับการทำความเข้าใจการรักษาเสถียรภาพของสภาพอากาศในบริบทของระบบโลก พิจารณาลิงก์ที่นี่ในขั้นตอนที่ 3 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่เป็นไปได้ มันยังห่างไกลจากความครอบคลุมหรือสำเร็จรูป