สิ่งที่สภาพแวดล้อมที่ต้องมีอยู่สำหรับระบบภูมิอากาศของโลกที่จะรักษาเสถียรภาพ? CO2.earth นำเสนอแนวความคิดไม่กี่ขั้นพื้นฐานสำหรับการทำความเข้าใจการรักษาเสถียรภาพของสภาพภูมิอากาศในระบบโลกบริบท พิจารณาการเชื่อมโยงที่นี่ที่ขั้นตอนที่ 3 สถานที่เริ่มต้นที่เป็นไปได้ มันอยู่ไกลจากที่ครอบคลุมหรือเสร็จสิ้นแล้ว