สภาพแวดล้อมใดที่ต้องมีเพื่อให้ระบบภูมิอากาศของโลกมีเสถียรภาพ CO2.earth นำเสนอแนวคิดพื้นฐานบางประการสำหรับการทำความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศในบริบทของระบบโลก พิจารณาลิงก์ที่นี่ที่ขั้นตอน 3 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่เป็นไปได้ มันอยู่ไกลจากที่ครอบคลุมหรือเสร็จสิ้น