เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับโลกที่ชนิดและโลกของเราเผชิญกับโลกความต้องการที่จะมีส่วนร่วม ทั้งหมดของมนุษยชาติจะต้องมีส่วนร่วม รัฐบาลแห่งชาติมีส่วนร่วม

ประเทศ 196