เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมทั่วโลกที่สายพันธุ์และโลกของเราต้องเผชิญโลกจำเป็นต้องมีส่วนร่วม มนุษยชาติทุกคนจำเป็นต้องมีส่วนร่วม รัฐบาลแห่งชาติมีส่วนร่วม 

 

ประเทศ 196