ดูการสั่นไหว
o การสร้างผ่าน Excel x 2, วิธีการทำงาน, ข้อเสนอ,
อ้างถึงปัญหาสามประการนี้ หัวหน้าเรือนกระจก งาน 1 คือการทำให้ความเข้มข้นของ Co2 ในบรรยากาศ

ดูการสั่นไหว

o สร้างผ่าน Excel x 2, วิธีการทำงาน, ข้อเสนอ,

อ้างถึงปัญหาสามประการนี้ หัวหน้าเรือนกระจก งาน 1 คือการทำให้ความเข้มข้นของ Co2 ในบรรยากาศ