ดูการสั่นไหว
o การสร้างผ่าน Excel x 2, วิธีการทำงาน, ข้อเสนอ,
อ้างถึงปัญหาสามนี้ ก๊าซเรือนกระจกหัวหน้า งาน 1 คือการรักษาเสถียรภาพของความเข้มข้นของ Co2 ในบรรยากาศ

ดูการสั่นไหว

o สร้างผ่าน Excel x 2, วิธีการทำงาน, ข้อเสนอ,

อ้างถึงปัญหาสามนี้ ก๊าซเรือนกระจกหัวหน้า งาน 1 คือการรักษาเสถียรภาพของความเข้มข้นของ Co2 ในบรรยากาศ