หมายถึงรายสัปดาห์สำหรับ CO บรรยากาศ2 มาจากห้องปฏิบัติการวิจัยระบบโลก NOAA (ESRL) และหอดูดาวของ Mauna Loa ในฮาวาย

รายสัปดาห์ CO2

loa ภูเขาไฟหอดูดาว | NOAA-ESRL

ระยะเวลา

สัปดาห์

บรรยากาศร่วม2

อาทิตย์ที่แล้ว

ธันวาคม 2 - 8, 2018

408.49 ppm

ปีที่ผ่านมา 1

ธันวาคม 2 - 8, 2017

406.82 ppm

ปีที่ผ่านมา 10

ธันวาคม 2 - 8, 2008

385.11 ppm

ข้อมูลปรับปรุง: ธันวาคม 9, 2018
ชุด NOAA: เว็บ + txt.

ความเข้มข้นเฉลี่ยรายสัปดาห์ | ppm = ส่วนต่อล้านส่วน

NOAA-ESRL และดีบุก CO2 ให้กราฟิกที่ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องกับจุดข้อมูลในชีวิตประจำวันและรายสัปดาห์วางแผนช่วงเวลาหลาย ๆ ใช้แท็บด้านล่างเพื่อดูกราฟิกเหล่านี้เช่นเดียวกับการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ NOAA และดีบุก

ข้อมูลล่าสุดเป็นข้อมูลเบื้องต้น NOAA-ESRL เป็นชุดประจำสัปดาห์เท่านั้นที่มีค่าปรับปรุงในเวลาจริง ดีบุก CO2 โพสต์ CO รายสัปดาห์2 ชุดที่มีการปรับปรุงไม่บ่อย

CO2 ที่ผ่านมา CO2 ปัจจุบัน CO2 อนาคต