บรรยากาศไม่ได้เป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนเพียงแห่งเดียวของอารยธรรม หน้านี้นำมหาสมุทรมาเป็นรูปภาพ ในการชั่งน้ำหนักที่นานขึ้นคาร์บส่วนใหญ่ที่ปล่อยออกมาในวันนี้จะสิ้นสุดลงในมหาสมุทร

 

 เป็นกรดของมหาสมุทร: อธิบายใน 60 วินาที

 

ที่มา WXhift | ตัวบ่งชี้สภาพอากาศ: การเป็นกรดในมหาสมุทร [เว็บ + YouTube]

 

CO2 อดีต  CO2 ปัจจุบัน.  CO2 อนาคต.