บรรยากาศไม่ได้เป็นอ่างเก็บน้ำเฉพาะสำหรับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของอารยธรรมของคาร์บอน หน้านี้จะทำให้น้ำในมหาสมุทรในภาพ กว่าเครื่องชั่งน้ำหนักเวลานานที่สุดของ carbn ที่ปล่อยออกมาในวันนี้จะจบลงในมหาสมุทร

เป็นกรดของมหาสมุทร: อธิบายใน 60 วินาที

แหล่งที่มาของ WXhift | ตัวชี้วัดสภาพภูมิอากาศ: เป็นกรดของมหาสมุทร [เว็บ + YouTube]

CO2 อดีต  CO2 ปัจจุบัน.  CO2 อนาคต.