3 ดิน: อดีตปัจจุบันอนาคต

 

ผู้บังคับกองร้อย2. Earth site นำตัวเลขสภาพภูมิอากาศขนาดใหญ่ของดาวเคราะห์มารวมกันในบริบทเพื่อให้ทุกคนเข้าใจการเปลี่ยนแปลงได้ หน้านี้จะแนะนำตัวเลขจำนวนมากเหล่านี้และความสัมพันธ์ระหว่างกัน