3 ดิน: อดีตปัจจุบันอนาคต

ผู้บังคับกองร้อย2เว็บไซต์ .Earth นำขนาดใหญ่จำนวนดาวเคราะห์สภาพภูมิอากาศร่วมกันในบริบทเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงนั้นจะเข้าใจได้โดยทุกคนมากที่สุด หน้านี้จะแนะนำบางส่วนของตัวเลขขนาดใหญ่เหล่านั้นและวิธีการที่พวกเขาเกี่ยวข้องกับอีกคนหนึ่ง